Ikona prednačítania stránky.
Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži na cintoríne, r. 2019
Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži na cintoríne, r. 2019
zdroj: Archív Zity Schmidtovej licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Františkánsky svetský rád

Františkánsky svetký rád vznikol začiatkom 13. storočia, jeho zakladateľom je sv. František z Assisi. Členovia rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka v ich laickom stave.
Dozvedieť sa viac
Pápež sv. Ján Pavol II. v kňazskom seminári v Badíne s bohoslovcami 2. ročníka, r. 2004
Pápež sv. Ján Pavol II. v kňazskom seminári v Badíne s bohoslovcami 2. ročníka, r. 2004
zdroj: Archív kňazského seminára v Badíne

Spoločenstvo Bárka

Členovia spoločenstva Bárka sú ochotní pomáhať modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie. Podpora spoločenstva sa rozšírila aj pre pomoc kňazom, ktorí pokračujú v teologickom štúdiu v zahraničí.
Dozvedieť sa viac
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, r. 2007
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, r. 2007
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Rád bosých karmelitánok

Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
Dozvedieť sa viac
Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nad bohostánkom v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Litave, r. 2020
Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nad bohostánkom v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Litave, r. 2020
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Spoločenstvo Srdca Ježišovho

Členovia spoločenstva sa usilujú sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí. Na prvý piatok mesiaca sa zúčastňujú svätej omše a prijímajú sväté prijímanie.
Dozvedieť sa viac
Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve: Prúdy Božieho milosrdenstva vyvierajúce z Kristovho prebodnutého boku a srdca, r. 2020
Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve: Prúdy Božieho milosrdenstva vyvierajúce z Kristovho prebodnutého boku a srdca, r. 2020
zdroj: Kláštorný archív bosých karmelitánok v Detve autor: Pavel Cerovský licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Najhlbšou modlitbou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obetu za kňazov s tým, že o všetko ostatné, na čom im záleží, sa bude starať Pán.
Dozvedieť sa viac