Ikona prednačítania stránky.
Farský kostol v Detve
Farský kostol v Detve
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Farský kostol

Prvý a pôvodný renesančný kostol zasvätený sv. Františkovi bol v centre Detvy postavený už v roku 1664. Hoci bol pomerne veľký, pre rýchly populačný prírastok obyvateľstva, početným veriacim nestačil. Preto ho zbúrali a na jeho mieste v rokoch 1803 - 1806 postavili nový, väčší, dnešný kostol v klasicistickom štýle. Až po skompletizovaní celkového vybavenia interiéru bol kostol konsekrovaný v roku 1823. Zo starého kostola sa prevzala len veža, ktorú neskôr nadstavili.
Dozvedieť sa viac
Kláštorný kostol v Detbe
Kláštorný kostol v Detbe
zdroj: archív karmelitánok licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Kláštorný kostol

V roku 2004 sa v mestskej časti Dolinky začalo s výstavbou kláštora pre kontemplatívne sestry z Rádu bosých karmelitánok. Hoci väčšia časť kláštora je verejnosti neprístupná, kláštorný kostol je možné navštíviť a denne sa v ňom slávia sväté omše za účasti veriacich farnosti. Celý kláštorný komplex s kostolom bol požehnaný v roku 2007. Na stenu presbytéria kostola bola v roku 2018 nainštalovaná mozaika s koncepciou patrocínia kostola.
Dozvedieť sa viac
Detvianska kalvária, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na vrchu kalvárie, r. 2016
Detvianska kalvária, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na vrchu kalvárie, r. 2016
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Kalvária

V roku 1704 bola na starom (dolnom) cintoríne v Detve postavená Kaplnka sv. Jozefa, ktorá bola v 19. storočí zväčšená na menší kostolík. Ten sa pre havarijný stav musel zbúrať a namiesto neho bola na cintoríne v roku 1910 vybudovaná Kalvária. Tú tvorí 14 zastavení krížovej cesty a Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Pri príležitosti 100. výročia vybudovania kalvárie sa zrealizovala jej kompletná rekonštrukcia a nanovo ju požehnal biskup Rudolf Baláž.
Dozvedieť sa viac
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Kaplnky

Na území detvianskej farnosti sa nachádza niekoľko rôznych kaplniek. Väčšie kaplnky sa nachádzajú v lokalitách Piešť I. - u Slobodov a u Svoreňov, na Sliackej Poľane a v Krnom. V Domove dôchodcov je zriadená ekumenická kaplnka a v Domove sociálnych služieb v stredisku Piešť menšia meditačná kaplnka. Vo farnosti sú aj viaceré Božie muky vo forme menších kaplniek alebo stĺpov. Jedna z najstarších sa nachádza na Sládkovičovej ulici.
Dozvedieť sa viac
socha sv. Floriána v Detve
socha sv. Floriána v Detve
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Prícestné sochy

K obľúbeným a zľudoveným svätcom 18. storočia patrili sv. Ján Nepomucký so sv. Floriánom. Boli uctievaní ako pomocníci v každodennom živote a ako patróni proti živelným pohromám. V Uhorsku sa ich kult šíril hlavne počas protireformácie a dostal sa aj do Detvy. Dodnes sa tu zachovala kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1768 a neskorobaroková kamenná, polychrómovaná socha sv. Floriána z 2. pol. 18. storočia.
Dozvedieť sa viac
Detvianske náhrobné vyrezávané kríže, prvá polovica 20. st.
Detvianske náhrobné vyrezávané kríže, prvá polovica 20. st.
zdroj: Kronika farnosti Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Detvianske kríže

Umelecké cítenie detvianskych ľudí sa dostalo do sveta najmä prostredníctvom pestrých výšiviek a bohato vyrezávaných krížov. Z typologického hľadiska ľudovej umeleckej výroby vyrezávaných krížov v Detve ide jednak o náhrobné kríže, jednak o veľké ústredné a prícestné kríže. V 18. storočí sa v Detve a okolí odrazil vývoj umeleckej úrovne drevených krížov v súvise s barokovým dekorativizmom, označujúc ho termínom zľudovený barok.
Dozvedieť sa viac