Ikona prednačítania stránky.
Biskup Rudolf Baláž vkladá ruky na svätenca, r. 2011
Biskup Rudolf Baláž vkladá ruky na svätenca, r. 2011
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, r. 2005
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, r. 2005

„Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou.“ Toto sú prvé verše obľúbenej piesne svätého Jána Pavla II., v ktorých sa spieva o ochote mladých ľudí ísť za Pánom, ísť do zasväteného života.

Spoločenstvo Bárka (loďka - po poľsky bárka) vzniklo v našej farnosti v roku 2000 na podnet vtedajšieho diecézneho otca biskupa Rudolfa Baláža, ktorý videl potrebu duchovne, ale i materiálne pomáhať banskobystrickým bohoslovcom v kňazskom seminári v Badíne.

Niekoľko veriacich detvianskej farnosti bolo ochotných pomáhať modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie. Na začiatku vytváralo toto spoločenstvo desať ľudí, postupne pribúdali ďalší.

Primičná svätá omša novokňaza Andreja Porubského v Detve, r. 2008
Primičná svätá omša novokňaza Andreja Porubského v Detve, r. 2008

Momentálne je v spoločenstve 15 stálych členov a 8 sú príležitostní podporovatelia. (r. 2022). Do pomoci sú zapojené aj ďalšie spoločenstvá, Modlitby matiek a Františkánsky svetský rád.

Od vzniku spoločenstva sa podarilo dopraviť loďku duchovného povolania do kňazského života 7 bohoslovcom, a to nielen z Banskobystrickej diecézy. Podpora spoločenstva sa rozšírila aj pre pomoc kňazom, ktorí pokračujú v štúdiu v Ríme.

Kto by mal ochotu vypomáhať modlitbami aj financiami bohoslovcom, ktorých je stále menej, ako aj kňazom, ktorí sa zdokonaľujú vo svojom povolaní na štúdiách v zahraničí, môže členov spoločenstva kedykoľvek kontaktovať. Prihlásiť sa je možné u niektorého z kňazov farnosti alebo u kostolníčok, oni záujemcov skontaktujú s členmi Spoločenstva Bárka.

„Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné pracovať s tebou, i čisté srdce.“
Zdroj:
  • Mária Budáčová