Ikona prednačítania stránky.
 • Rímskokatolícka cirkev
  Farnosť sv. Františka Assiského
  Partizánska ul. 64
  962 12   Detva

 • (+421) (045) 54 55 243

 • IČO

  31938779

 • IBAN

  SK28 0900 0000 0000 7162 8858

 • GPS

  48.55924

  19.41873

Kontaktný formulár

Naši kňazi

Fotografia: Ľuboš Sabol, farár - dekan

Ľuboš Sabol

farár - dekan

Vo Farnosti Detva pôsobil už aj ako kaplán v rokoch 1988 - 1990. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1987. Pochádza z východoslovenskej obce Petrovany. V roku 1999 získal licenciát katolíckej teológie na Lublinskej univerzite v Poľsku. Od októbra 2002 je farárom a dekanom v Detve.

Fotografia: Pavol Prieboj, výpomocný duchovný

Pavol Prieboj

výpomocný duchovný

Rodák z dolnooravskej obce Chlebnice. Z rúk biskupa Baláža prijal kňazskú vysviacku 21. júna 2003. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, následne bol prvým správcom farnosti Michalová. Pred príchodom do Detvy v apríli 2019 bol ešte farárom v Bzenici a v Mošovciach.

Fotografia: Adam Murko, farský vikár (kaplán)

Adam Murko

farský vikár (kaplán)

Novokňaz Adam pochádza z farnosti Sebedražie pri Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 2023. Detva je jeho prvým kňazským pôsobiskom. Počas posledného roka štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre absolvoval diakonskú prax v Novej Bani.

Spoznaj našu farnosť

Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve, r. 2020
Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve, r. 2020

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Najhlbšou modlitbou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obetu za kňazov s tým, že o všetko ostatné, na čom im záleží, sa bude starať Pán.
Dozvedieť sa viac
stropná ikona - Aniel ohlasuje správy
stropná ikona - Aniel ohlasuje správy

Oznamy farnosti

Každý týždeň v nedeľu bývajú v rámci nedeľných svätých omší predstavené liturgické a pastoračné oznamy z diania vo farnosti na nasledujúci týždeň. Okrem liturgických či pastoračných oznamov sú taktiež vyhlásené najbližšie úmysly svätých omší.
Dozvedieť sa viac
Letecký pohľad na centrum Detvy s dominantou kostola, r. 2021
Letecký pohľad na centrum Detvy s dominantou kostola, r. 2021

O nás

Historické udalosti zo života Farnosti Detva, významné osobnosti, štatistiky. Farnosť aj kostol v Detve sú od svojho vzniku zasvätené sv. Františkovi Assiskému. Sakrálne objekty nachádzajúce sa vo farnosti, pastoračné a liturgické úlohy členov detvianskej farnosti.
Dozvedieť sa viac
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve

Sakrálne objekty vo farnosti

Sakrálne objekty nachádzajúce sa vo farnosti: farský kostol, kláštorný kostol bosých karmelitánok, kalvária, kaplnky, prícestné sochy, umelecké ľudové vyrezávané kríže.
Dozvedieť sa viac
liturgické predmety
liturgické predmety

Sedem sviatostí Cirkvi

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana.
Dozvedieť sa viac
Graf znázorňujúci vývoj počtu birmovaných vo Farnosti Detva 2000-2022
Graf znázorňujúci vývoj počtu birmovaných vo Farnosti Detva 2000-2022

Štatistiky farnosti

Prehľad štatistických údajov týkajúcich sa detvianskej farnosti. Sčítanie obyvateľstva v Detve, počty krstov, sobášov, pohrebov, birmovancov, prvoprijímajúcich vo farnosti, od roku 2000 po súčasnosť.
Dozvedieť sa viac