Ikona prednačítania stránky.
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023

Farské rady

Farská ekonomická rada je poradný orgán farára, ktorého úlohou je pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti. Farská pastoračná rada spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti.
Dozvedieť sa viac
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v Detve, r. 2017
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v...

Kostolník / kostolníčka

Osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi kňaza v spoločenstve veriacich má kostolník. Jeho úloha by sa dala opísať aj ako pomoc pri bohoslužbách a vysluhovaní sviatostí, starostlivosť o kostol a predmety k liturgii.
Dozvedieť sa viac
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola, r. 1998
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola,...

Miništranti

Miništrovaním rozumieme posluhovanie pri Pánovom oltári, slúženie pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí a pri iných liturgických úkonoch a obradoch.
Dozvedieť sa viac
Čítanie Božieho slova od ambony v kostole v Detve
Čítanie Božieho slova od ambony v kostole v Detve
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Lektori

Lektor je ten, kto číta v liturgii Božie slovo. Prostredníctvom prednesu, čítania sa Božie slovo stáva živým a oslovujúcim všetkých členov liturgického zhromaždenia. Už v 3. storočí boli lektori ustanovení biskupom nato, aby čítali Božie slovo v rámci liturgických slávení. Všade, kde chýba lektor, sú určení laici na prednášanie liturgických čítaní.
Dozvedieť sa viac
Stretnutie akolytov v zasadačke farského úradu v Detve, r. 2023
Stretnutie akolytov v zasadačke farského úradu v Detve, r. 2023
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Akolyti

Akolyta je mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania, ktorý je biskupom ustanovený pomáhať kňazom a diakonom pri liturgických úkonoch, najmä pri slávení svätej omše. V prvých dvoch storočiach kvôli prenasledovaniam kresťanov a z nedostatku kňazov bolo bežné, že si veriaci laici sami sebe podávali sväté prijímanie.
Dozvedieť sa viac
Organistka Zdenka Fekiačová Skruteková
Organistka Zdenka Fekiačová Skruteková

Organisti, speváci

Služba organistu spočíva v hudobnom sprievode tých častí bohoslužby, ktoré sú určené k spevu, a predovšetkým k sprevádzaniu spevu ľudu. Pri liturgii boli od staroveku Žalmy prednášané sólistom – žalmistom.
Dozvedieť sa viac
Detský spevácky zbor Slniečka v Detve, r. 2016
Detský spevácky zbor Slniečka v Detve, r. 2016

Spevokoly, dychovka

Spevácka schóla či spevácky zbor je súčasťou liturgického zhromaždenia a členovia sú zástupcami ľudu. Vo Farnosti Detva pôsobia: Detský spevácky zbor Slniečka, Mládežnícky spevácky zbor Hosanna, Cirkevná dychová hudba.
Dozvedieť sa viac
Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Detve, r. 2016
Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Detve, r. 2016

Vyučovanie náboženstva

Náboženská výchova má na zreteli, aby si veriaci boli stále viac vedomí prijatého daru viery. Nielen oboznamuje s faktami, ale dáva aj vysvetlenie k týmto faktom a vedie dieťa tak, aby samo, z pozície viery, jednotlivé fakty hodnotilo.
Dozvedieť sa viac