Ikona prednačítania stránky.
Karol Anton Medvecký, 1. pol. 20. stor.
Karol Anton Medvecký, 1. pol. 20. stor.
zdroj: Matica slovenská licencia: free

Karol Anton Medvecký

Titulárny prepošt, múzejník, etnograf, historik, publicista a najznámejší kňaz, ktorý doposiaľ pôsobil v Detve. Signatár Martinskej deklarácie a autor monografie Detvy.
Dozvedieť sa viac
Anton Prokop, začiatok 20. stor.
Anton Prokop, začiatok 20. stor.
zdroj: Archív Podpolianskeho múzea v Detve licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Anton Prokop

Nábožný mladík a horlivý vlastenec. Za aktívny odpor voči okupujúcej armáde maďarských boľševikov, bol nimi popravený obesením na konári lipy pred kostolom v Detve.
Dozvedieť sa viac
Detviansky farár Ján Štrbáň, r. 1922
Detviansky farár Ján Štrbáň, r. 1922
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Ján Štrbáň

Pápežský komorník, dlhoročný detviansky farár, obľúbený dušpastier, bývalý františkán a publicista. S horlivou túžbou po svätosti sa angažoval aj v sociálnej a kultúrnej oblasti.
Dozvedieť sa viac
Štefan Vlk pri šachovej partii s kaplánom Štefanom Sámelom, r. 1957/1958
Štefan Vlk pri šachovej partii s kaplánom Štefanom Sámelom, r. 1957/1958
zdroj: Archív Zity Schmidtovej licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Štefan Vlk

Štefan Vlk sa narodil v Drahovciach na západnom Slovensku. Ako 27 ročný sa rozhodol, že zanechá starý spôsob života. Sadol na bicykel a šiel. Cestou sa modlil, aby sa zastavil a zostal tam, kde to bude chcieť Pán Boh. Prešiel poriadny kus cesty po celom Slovensku až po Čiernu nad Tisou a stále nemal pocit, že tam niekde treba zostať. Na spiatočnej ceste sa mu neďaleko Detvy pokazil bicykel, ktorý si začal opravovať a keď počul z diaľky kostolné zvony, zaumienil si ísť sa pozrieť čo je to za kostol. Prostredie aj kostol sa mu páčil a takto sa napokon rozhodol ostať v Detve.

Jozef Búda v Hriňovej s miništrantami v sakristii kostola, prelom 80. a 90. rokov 20. stor.
Jozef Búda v Hriňovej s miništrantami v sakristii kostola, prelom 80. a 90. rokov 20. stor.
zdroj: Archív Anny Čiernej licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Jozef Búda

Univerzitný profesor, teológ, prekladateľ Starého zákona, trpiteľ za vieru. Ako kaplán v Detve sa stal prvým správcom novozriadenej farnosti v Hriňovej.
Dozvedieť sa viac
Zlatá svätá omša Imricha Ďuricu v banskobystrickej katedrále, 29. 6. 1989
Zlatá svätá omša Imricha Ďuricu v banskobystrickej katedrále, 29. 6. 1989
zdroj: Archív Pavla Katreniaka licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Imrich Ďurica

Honorárny kanonik, pedagóg, publicista, trpiteľ za vieru. Pochádzal z chudobnej rodiny. Počas gymnaziálnych štúdií sa jeho rodičia presťahovali z Detvy do Hodejova.
Dozvedieť sa viac
Jozef Závodský na primičnej omši novokňaza Jozefa Strapka v Detve, r. 1986
Jozef Závodský na primičnej omši novokňaza Jozefa Strapka v Detve, r. 1986
zdroj: Farský archív Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Jozef Závodský

Nositeľ Československého vojnového kríža za zásluhy počas druhej svetovej vojny. Aktívny farár - staviteľ novej budovy fary, iniciátor výstavby kostolov v Kriváni a Korytárkach.
Dozvedieť sa viac