Ikona prednačítania stránky.
Bazilika Božieho hrobu
Bazilika Božieho hrobu
zdroj: Unsplash autor: David Rodrigo licencia: free

Viera v Boha

Dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval. Všetkých ľudí, rozdelených a rozptýlených hriechom, zvoláva do jednoty svojej rodiny, ktorou je Cirkev. Aby to uskutočnil, poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby ho odovzdávali z pokolenia na pokolenia, čiže aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.

čítanie Svätého písma
čítanie Svätého písma
zdroj: Unsplash autor: Josh Hild licencia: free

Sväté písmo

Názov Biblia označuje zbierku všetkých biblických spisov mimoriadneho pôvodu. Zvyčajný názov Sväté písmo naznačuje skutočnosť, že vo všetkých jeho spisoch je zachytené Božie zjavenie a Božie slovo.
Dozvedieť sa viac
Snímka z nemého filmu The Ten Commandments (1923) - Theodore Roberts
Snímka z nemého filmu...
zdroj: wikimedia.org autor: Cecil B. DeMille licencia: Public domain, via Wikimedia Commons

Božie prikázania

Desatoro Božích prikázaní je vynikajúcim vyjadrením prirodzeného zákona: poznávame ho prostredníctvom Božieho zjavenia a ľudským rozumom. To, čo Boh svojím slovom prikazuje, svojou milosťou umožňuje.
Dozvedieť sa viac
Ruky s almužnou
Ruky s almužnou
zdroj: Unsplash autor: Annie Spratt licencia: free

Cirkevné prikázania

Päť cirkevných prikázaní svojimi minimálnymi požiadavkami pripomína, že nemožno byť kresťanom bez morálneho úsilia, bez konkrétnej účasti na sviatostnom živote Cirkvi a bez solidárneho spojenia s ňou.
Dozvedieť sa viac
modlitba
modlitba
zdroj: Unsplash autor: Ben White licencia: free

Modlitba

Modlitba je povznesenie duše k Bohu. Keď sa človek modlí, vstupuje do živého vzťahu s Bohom. Modlitba je veľkou bránou k viere. Ten, kto sa modlí, nežije už viac zo seba, pre seba a z vlastných síl. Vie, že jestvuje Boh, s ktorým sa môže rozprávať a čoraz viac sa mu zverovať. Už teraz hľadá kontakt s tým, s ktorým sa jedného dňa stretne z tváre do tváre. Preto k životu kresťana patrí každodenná modlitba. Modlitbe sa však nemožno naučiť tak ako nejakej technike. Modlitba je totiž dar, ktorý človek dostáva práve tým, že sa modlí, pretože nás napĺňa nekonečná túžba po Bohu.

turisti v kostole
turisti v kostole
zdroj: Unsplash autor: Lea Fabienne licencia: free

Etiketa v kostole

Človek, ktorý vchádza do kostola a chce sa zúčastniť na slávení svätej omše, by mal byť čisto, vkusne a aj trochu sviatočne oblečený. Dámy by sa mali vyhnúť mikrosukniam a hlbokým výstrihom, páni krátkym nohaviciam. To, čo si dnes najmä v lete ľudia obliekajú do kostola, je vhodné skôr na kúpalisko. Možno niekto namietne, že vo svojom voľnom čase sa môže obliecť, ako chce. No nie je účasť na svätej omši slávnostným a radostným trávením voľného času? Nie je to svetlý bod všedného života? Tomu by potom malo zodpovedať oblečenie a aj naše správanie. Etiketa platí aj v kostole.