Ikona prednačítania stránky.
Konferencia členov HKR v Nitre, r. 2009
Konferencia členov HKR v Nitre, r. 2009
Deň rodín v Detve, r. 2007
Deň rodín v Detve, r. 2007

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku je dobrovoľná laická kresťanská organizácia určená pre veriacich kresťanských manželov, rodičov a ich rodiny, ktoré nechcú byť izolované, ale spolu s inými veriacimi manželmi a rodinami sa snažia vo svojich rodinách vytvárať stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby.

Hnutie kresťanských rodín bolo na Slovensku založené v roku 1969 na báze malých rodinných spoločenstiev, ktorých vznik bol iniciovaný po celom Slovensku. Hnutie pracovalo tri desaťročia v ilegalite pod duchovným vedením vtedajšieho tajného biskupa Jána Chryzostoma Korca a v spolupráci s kňazmi z pastorácie i mnohými tajnými rehoľnými kňazmi. Projektantmi myšlienky malých rodinných spoločenstiev a jej konkrétnymi realizátormi najmä medzi mládežou a študentmi boli dve významné osobnosti náboženského života u nás - RNDr. Vladimír Jukl a MUDr. Silvester Krčméry.

Deň rodín v Detve, r. 2007
Deň rodín v Detve, r. 2007

Spiritualita Hnutia kresťanských rodín na Slovensku bola schválená 29. októbra 1993. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom harmonického života rodín na princípoch kresťanskej viery, rodinnej lásky, zodpovednej slobody, služby a jednoty s Katolíckou cirkvou.

Východiskami spirituality sú: Sväté písmo, učenie Cirkvi, aktuálne skutočnosti dnešného sveta. Hnutie pracuje na Slovensku s 13 500 rodinami a má 65 000 členov. Jeho súčasným čestným predsedom je doc. Vladimír Ďurikovič.

V rámci našej farnosti je v Hnutí kresťanských rodín zapojených niekoľko menších rodinných spoločenstiev, ktoré sa vo vlastnej réžii pravidelne schádzajú na spoločných stretnutiach a snažia sa byť aktívne zapojení do aktivít celého farského spoločenstva.

Použité pramene: