Ikona prednačítania stránky.
Logo Medzinárodnej služby KCHO
Logo Medzinárodnej služby KCHO
Vitrážové okno nad Katedrou sv. Petra vo Vatikáne
Vitrážové okno nad Katedrou sv. Petra vo Vatikáne

Katolícka charizmatická obnova nie je hnutie medzi hnutiami, je „hnutie“ Ducha Svätého v celej Cirkvi. Charizmatická obnova vznikla vo februári 1967 v Pittsburghu v USA. Na duchovné cvičenia v Univerzite Duquesne prišlo asi 30 študentov a spolu sa spontánne modlili k Duchu Svätému. Mali ohromujúcu skúsenosť „vyliatia Ducha“.

V roku 1975 sa pápež sv. Pavol VI. stretol s vodcami hnutia, a to zanechalo nezmazateľnú stopu na Obnove a mocne ju posunulo v jej duchovnom raste. Spirituálna blízkosť Charizmatickej obnovy pokračovala aj so sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a teraz aj s pápežom Františkom.

Katolícka charizmatická obnova na Slovensku vidí svoje začiatky v polovici osemdesiatych rokov, najmä prostredníctvom kňaza Václava Kociana a jeho spoločenstva. Začiatkom deväťdesiatych rokov vzniklo Združenie JAS, ktoré malo významnú úlohu na poli Charizmatickej obnovy pri organizovaní charizmatických konferencií.

Hnutie sa v súčasnosti snaží o vnútornú transformáciu, aby boli konštituované dôležité oblasti a organizačné štruktúry, potrebné pre fungovanie tak, ako je to známe z okolitých krajín.

Služobný tím Katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku tvoria dvaja zástupcovia za každú diecézu - jeden kňaz a jeden laik. Koordinátorom hnutia je Mons. Peter Brodek, kňaz Nitrianskej diecézy a jeho zástupcom je Imrich Degro, kňaz Košickej arcidiecézy. V rámci jednotlivých diecéz sa ku Katolíckej charizmatickej obnove hlási približne 150 spoločenstiev.

Pre vnútornú potrebu členov hnutia vychádza časopis Charizma. Každoročnou významnou aktivitou hnutia je celoslovenská konferencia Charizmatickej obnovy.

Adorácia počas konferencie KCHO v Ružomberku, r. 2019
Adorácia počas konferencie KCHO v Ružomberku, r. 2019

Veriaci z Farnosti Detva sa vo väčšej miere začali zapájať do aktivít Katolíckej charizmatickej obnovy po roku 1996 na podnet vtedajšieho kaplána Dušana Mesíka. V súčasnosti je vo farnosti aktívne jedno menšie spoločenstvo, ktoré sa pravidelne schádza jedenkrát do týždňa.

Katolícka charizmatická obnova sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu všetkých ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho ľudu. Kladie dôraz na poznanie Boha ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu posilňovať v sebe prítomnosť Ducha Svätého.

Ďalej na dôležitosť Svätého písma, sviatostí, bohoslužby, modlitby, modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre službu Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo.

Použité pramane: