Ikona prednačítania stránky.

Liturgické oznamy 20.05.2024 - 26.05.2024

Novinky

Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy
Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy

PÚŤ RODÍN - STARÉ HORY

Poďme si vyprosiť dary Ducha Svätého do vzťahov v našich rodinách a zverme naše rodiny a deti pod ochranu Panny Márie. 🙏


Fotka zboru Slniečka z výletu
Fotka zboru Slniečka z výletu

2% z dane pre spevokol Slniečka

Firmy aj jednotlivci môžu každoročne 2% zo svojich daní poukázať na dobré účely. Týmto spôsobom môžete podporiť aj naše Slniečka zo spevokolu.


Loďka na jazere
Loďka na jazere

Spoločenstvo BÁRKA - adopcia seminaristov

Niekoľko veriacich našej farnosti vytvorilo spoločenstvo BÁRKA (loďka),ktoré už od roku 2000 pomáha modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie.

Spoznaj našu farnosť

Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži na cintoríne, r. 2019
Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži...

Františkánsky svetský rád (OFS)

Františkánsky svetký rád vznikol začiatkom 13. storočia, jeho zakladateľom je sv. František z Assisi. Členovia rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka v ich laickom stave.
Dozvedieť sa viac
kňazská vysviacka BB 2016
kňazská vysviacka BB 2016

Sviatosť posvätného stavu

Vysviackou dostáva kňaz konkrétnu moc a poslanie slúžiť svojim bratom a sestrám vo viere. Sviatosť posväteného stavu má tri stupne: biskupský stav (episkopát),kňazský stav (presbyterát),diakonský stav (diakonát).
Dozvedieť sa viac
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, 28. 7. 2007
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, 28. 7....

Rád bosých karmelitánok (OCD)

Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
Dozvedieť sa viac
Slávnosť Božieho tela v Detve, eucharistický sprievod ulicami mesta, 50. roky 20. stor.
Slávnosť Božieho tela v Detve, eucharistický sprievod ulicami mesta, 50....

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Súčasťou bohoslužieb na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi býva v Detve od nepamäti procesia sprevádzaná dychovou hudbou. Na štyroch miestach v uliciach mesta sa urobia oltáriky, pri ktorých sa udeľuje eucharistické požehnanie.
Dozvedieť sa viac
Kvety a ruženec (ilustračné)
Kvety a ruženec (ilustračné)

Pohreb

Kresťanská liturgia pohrebu je slávením Kristovho veľkonočného tajomstva, pri ktorom sa Cirkev modlí za svoje deti, začlenené sviatosťou krstu do smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Cirkev chce byť pre zomrelých duchovnou pomocou a pre pozostalých útechou i nádejou v ich žiali.
Dozvedieť sa viac
Detail mozaiky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kaplnke de la Colombière v Paray-le-Monial vo Francúzsku, r. 2010
Detail mozaiky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kaplnke de la Colombière...

Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Členovia spoločenstva sa usilujú sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí. Na prvý piatok mesiaca sa zúčastňujú svätej omše a prijímajú sväté prijímanie.
Dozvedieť sa viac