Ikona prednačítania stránky.
Socha Fatimskej Panny Márie v detvianskom kostole
Socha Fatimskej Panny Márie v detvianskom kostole

Mariánske večeradlá modlitby a bratskej lásky vzišli z Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré v roku 1972 založil taliansky kňaz Stefano Gobbi. Mariánske kňazské hnutie i večeradlo charakterizujú tri záväzky:

1. zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie,
2. jednota s pápežom a s Cirkvou s ním zjednotenou,
3. vedenie veriacich k životu oddanosti Panne Márii.

Večeradlo je predovšetkým stretnutím modlitby, a preto je jeho charakteristikou modlitba posvätného ruženca. Ruženec je reťaz lásky a záchrany, ktorou môžeme ovplyvniť mnohé udalosti doby, v ktorej žijeme.

Mariánske večeradlo v Detve, r. 2023
Mariánske večeradlo v Detve, r. 2023

Štruktúra večeradla

Podobne, ako boli zhromaždení učeníci s Máriou vo večeradle v Jeruzaleme, sa veriaci pravidelne schádzajú, aby mohli: modliť sa spolu s Máriou, žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii, prežívať bratstvo.

Modlitbou ruženca voláme Matku Božiu, aby sa modlila spolu s nami a aby odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života. Vo večeradlách si máme navzájom pomáhať prežívať zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. To je cesta, po ktorej máme kráčať: učiť sa vidieť, cítiť, milovať, modliť sa a konať tak ako Panna Mária. Napokon všetci účastníci sú volaní k tomu, aby vo večeradle zakúšali opravdivé bratstvo.

Večeradlo sa začína vzývaním Ducha Svätého, prečíta sa úryvok z knihy „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“, potom sa modlí posvätný ruženec s meditáciami nad jeho tajomstvami. Po každom desiatku ruženca sa spieva refrén fatimskej hymny: Ave, ave, ave Mária. Po modlitbe ruženca nasleduje úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Mariánske večeradlo sa v našej farnosti organizuje každý pondelok pred večernou svätou omšou, so začiatkom o 16.20 hod. vo farskom kostole. Na večeradlo je voľný prístup všetkých veriacich. Mariánske kňazské hnutie pravidelne organizuje večeradlá na diecéznej i celoslovenskej úrovni.

Použitá literatúra:
  • Kňazom, najmilším synom Panny Márie. Bratislava: Mariánske kňazské hnutie, 2000. ISBN 80-900417-0-1.