Ikona prednačítania stránky.
Kláštorný kostol bosých karmelitánok v Detve, r. 2007
Kláštorný kostol bosých karmelitánok v Detve, r. 2007
Konsekrácia oltára biskupom Rudolfom Balážom, 28. 7. 2007
Konsekrácia oltára biskupom Rudolfom Balážom, 28. 7. 2007

V roku 2004 sa v mestskej časti Dolinky začalo s výstavbou kláštora pre kontemplatívne sestry z Rádu bosých karmelitánok Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel. Stavbu kláštora spolu s kostolom projektoval Ing. arch. Marián Sitarčík. Hoci väčšia časť kláštora je klauzurovaná, čiže verejnosti neprístupná, kláštorný kostol je možné navštíviť a denne sa v ňom slávia sväté omše za účasti veriacich farnosti. Celý kláštorný komplex bol požehnaný a kostol konsekrovaný biskupom Rudolfom Balážom 28. júla 2007.

Hlavná loď kostola je v poloblúku a tvorí akoby dlhšiu časť pomyselného tvaru písmena L. V kratšej časti je klauzúrny priestor sestier, ktorý je od presbytéria oddelený mrežovanou stenou, zároveň spojený s obojstranne umiestneným bohostánkom. Počas bohoslužieb majú sestry karmelitánky takýmto spôsobom možnosť prepojenia s presbytériom, sú však oddelené od zvyšku kostola, pretože žijú kontemplatívne v prísnom odlúčení sa od sveta.

Detail mozaiky: Božie milosrdenstvo, r. 2020
Detail mozaiky: Božie milosrdenstvo, r. 2020

V roku 2018 bola na stenu presbytéria kostola nainštalovaná mozaika, poskladaná z množstva kamienkov rôzneho druhu, veľkosti, tvaru a farby. Autorom mozaiky je gréckokatolícky kňaz a redemptorista Kamil Dráb, umeleckým menom Don Camillo, ktorý je žiakom celosvetovo známej dielne Centrum Aletti v Ríme. Celá koncepcia mozaiky vychádza z patrocínia kostola. Hlavnou postavou celého priestoru je Ježiš Kristus zo zjavenia sv. Faustíne, v ikonografickom zobrazení. Mozaiku 10. septembra 2018 požehnal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Klauzúrna časť kostola bosých karmelitánok, r. 2010
Klauzúrna časť kostola bosých karmelitánok, r. 2010

Pri pohľade na mozaiku vidíme stojaceho Krista s oslávenými ranami svojho umučenia, z jeho prebodnutého srdca tryská krv a voda. Tieto výrazné lúče Božieho milosrdenstva prenikajú celý priestor, vrátane dekoračného pozadia. Celá postava Pána Ježiša je akoby zahalená do oblúkovitých lúčov, symbolizujúcich jeho božstvo. Pod nohami Pána Ježiša je za oltárom zámerne trochu skrytý nápis Dôverujem Ti. Vpravo od postavy Ježiša je šesť slov, ktoré ho vľúdne a popritom spoľahlivo charakterizujú. Vychádzajú z neho ako žiara, ktorá osvecuje celý svet, a pomáhajú pozerajúcemu sa na Slovo - Ježiša pochopiť ho a nechať sa uchopiť jeho vlastnosťami: Ľútostivý, Milostivý, Zhovievavý, Veľmi milosrdný, Pravdivý, Odpúšťajúci.

zdroj: Kláštorný archív bosých karmelitánok v Detve autor: Pavel Cerovský
Presbytérium kláštorného kostola bosých karmelitánok v Detve, r. 2020
Presbytérium kláštorného kostola bosých karmelitánok v Detve, r. 2020
Bohostánok z klauzúrnej časti mníšok, r. 2020
Bohostánok z klauzúrnej časti mníšok, r. 2020

Po Kristovej pravici stojí Panna Mária - Kráľovná Karmelu. Na rukách drží dieťa Ježiša a s vrúcnou láskou ho túli k sebe, akoby ho chcela chrániť pred temnotami, ktoré sú navôkol. Zatiaľ čo malý Ježiš má - podobne ako veľký - prenikavý milosrdný pohľad, Panna Mária má zatvorené oči. Nie žeby spala. Je to Panna započúvaná do Slova. Slovo nosí v sebe a nesie ho pred sebou; nespí, ale vo svojom srdci o ňom premýšľa. Ježiško ponúka škapuliar - znak zmluvy a vzájomného spoločenstva medzi Pannou Máriou a veriacimi. Škapuliar pripomína ustavičnú ochranu a nežnú Máriinu prítomnosť počas našej životnej púte, ale aj vo chvíli prechodu do plnosti večnej slávy.

Celá mozaika je v pravom rohu za svätostánkom ukončená výrazným „stĺpom“, ktorý ostro kontrastuje s bielou stenou navôkol. Svätostánok takto vystupuje do popredia a celý kút akoby signalizoval: Tu je ten Prameň milosrdenstva, tu, v Eucharistii, prebýva živý Ten, ktorého obraz, poskladaný z kamienkov, obdivujeme a „o ktorom písal Mojžiš a Proroci“ (Jn 1,45).

Použitá literatúra:
  • Mozaika v kaplnke karmelitánskeho kláštora v Detve. Bosé karmelitánky, 2019.
  • NEPŠINSKÝ, Vojtech. Boh prítomný medzi ľuďmi. Desaťročie nových kostolov a kaplniek v Banskobystrickej diecéze. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2016. ISBN 978-80-88937-74-6.