Ikona prednačítania stránky.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - Piešť I. u Slobodov

Kaplnka u Slobodov, interiér, r. 2022
Kaplnka u Slobodov, interiér, r. 2022
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie – Piešť I. u Slobodov, r. 2022
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie – Piešť I. u Slobodov, r. 2022

V roku 1910 bola v Piešti - u Slobodov postavená nová zvonica. Zo zbierky farníkov bol zakúpený 147 kg vážiaci zvon, ktorý vo Svätom Kríži nad Hronom požehnal miestny farár, honorárny kanonik a titulárny prepošt Štefan Vetzel.

V neskoršom období bola v spodnej časti zvonice zriadená Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Pri kaplnke sa slávi výročná svätá omša v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie - Sliacka Poľana

Kaplnka Sliacka Poľana, výročná sv. omša, r. 1998
Kaplnka Sliacka Poľana, výročná sv. omša, r. 1998
Kaplnka Sliacka Poľana, interiér, polovica 20. st.
Kaplnka Sliacka Poľana, interiér, polovica 20. st.

V ťažkých vojnových rokoch bola kaplnka na Sliackej Poľane postavená k úcte Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnku 27. septembra 1943 slávnostne požehnal dekan Ján Štrbáň. Biskupský úrad v Banskej Bystrici, pod vedením biskupa Andreja Škrábika, povolil pri jej zriadení slávenie svätých omší vonku, na otvorenom priestranstve pred kaplnkou, pretože nebola postavená pre väčší počet veriacich, ktorí by do nej mohli vojsť.

Z iniciatívy a pod vedením vdp. Jána Salanciho, farára v Podkriváni, sa za finančnej podpory detvianskej farnosti, zrealizovala v roku 2014 kompletná oprava kaplnky. Obnovenú kaplnku a nový kríž na Sliackej Poľane požehnal farár Salanci 4. októbra 2014. V súčasnosti sa pri kaplnke slávi svätá omša raz v roku, a to v auguste, v blízkosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. august).

Kaplnka Božieho milosrdenstva - Piešť I. u Svoreňov

Kaplnka Božieho milosrdenstva – Piešť I. u Svoreňov, r. 2022
Kaplnka Božieho milosrdenstva – Piešť I. u Svoreňov, r. 2022

S myšlienkou postaviť túto kaplnku prišla pani Margita Svoreňová, rod. Budáčová. Hlavnou pohnútkou bol kríž v Piešti, ktorý bol jedného dňa zničený počas silnej búrky. Jeho náhradou sa stala kaplnka s obrazom Božieho milosrdenstva, ktorý namaľoval umelecky zdatný robotník zo Stožku. Kaplnku požehnal dekan Roman Furek na slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2001. Raz v roku býva pri nej slávená svätá omša, na výročný deň posvätenia kaplnky.

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci - Krné

Požehnanie pozemku pre stavbu novej kaplnky v Krnom, dekan Ľuboš Sabol, r. 2007
Požehnanie pozemku pre stavbu novej kaplnky v Krnom, dekan Ľuboš Sabol, r. 2007

Koncom apríla 2007 bol dekanom Ľubošom Sabolom požehnaný pozemok v Krnom, na stavbu novej kaplnky vo farnosti. V priebehu jedného roka si obyvatelia Krného pod vedením pána Jozefa Krnáča svojpomocne postavili Kaplnku Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Slávnostné požehnanie kaplnky dekanom Sabolom sa uskutočnilo 27. júla 2008. Každoročne býva pri kaplnke slávená výročná svätá omša, v poslednú júnovú alebo prvú júlovú nedeľu.

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí dnes k známym obrazom Panny Márie. Pápež Pius IX. zveril obraz Matky ustavičnej pomoci v roku 1866 redemptoristom. Táto ikona vznikla na Kréte v 15. storočí a 300 rokov bola uctievaná v rímskom Kostole sv. Matúša. Od 26. apríla 1866 sa nachádza v Kostole sv. Alfonza v Ríme. Mariánska úcta sa vďaka redemptoristom upevňovala aj úctou k Matke ustavičnej pomoci, ktorá sa rozšírila takmer po celom svete.

Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci – Krné, r. 2022
Kaplnka Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci – Krné, r. 2022

Na Slovensko sa táto úcta dostala prostredníctvom českých redemptoristov po roku 1921, keď sa usadili v Podolínci a v Kostolnej-Záriečí. Ikona Matky ustavičnej pomoci sa nachádza vo všetkých rehoľných kostoloch redemptoristov. S touto úctou je spojená aj tzv. ustavičná novéna, ktorú sa veriaci modlia v stredu alebo v sobotu. Počas novény odznievajú poďakovania a prosby, ktoré ľudia Matke ustavičnej pomoci napíšu. Redemptoristi vedú k tejto úcte, pretože Panna Mária nám chce ustavične a účinne pomáhať.

Napriek tomu, že Mária je najväčšou postavou obrazu, nie je jeho centrom. V geometrickom strede ikony sa stretajú ruky Márie a Ježiša. Ježišove malé ruky, ktorými sa drží pravej ruky Matky, symbolizujú hlavné posolstvo ikony: Ježiš aj v nebi vkladá do rúk Márie všetky milosti, aby nám ich rozdeľovala. Redemptoristi na celom svete slávia sviatok Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci, 27. júna.

zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Ekumenická kaplnka - Domov dôchodcov Detva

Svätá omša v ekumenickej kaplnke v Domove dôchodcov, dekan Ľuboš Sabol, r. 2002
Svätá omša v ekumenickej kaplnke v Domove dôchodcov, dekan Ľuboš Sabol, r. 2002

V roku 2002 bol na Štúrovej ulici v Detve zriadený Domov dôchodcov, za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti celoročnou formou pobytu. Prvých obyvateľov domova prijali 8. júla 2002. Kapacita zariadenia je 48 miest. Budova domova má päť podlaží a v suterénnych priestoroch sa nachádza aj ekumenická kaplnka.

Do kaplnky bola nainštalovaná drevená krížová cesta, ktorú zhotovil Ing. Jozef Kováč z Partizánskeho. V kaplnke sa pravidelne slávia sväté omše k prvému piatku mesiaca.

Meditačná kaplnka - Domov sociálnych služieb Detva, stredisko Piešť

Meditačná kaplnka – DSS Detva Piešť, r. 2022
Meditačná kaplnka – DSS Detva Piešť, r. 2022

11. marca 2008 požehnal novozriadenú meditačnú kaplnku v Domove sociálnych služieb v Piešti dekan Ľuboš Sabol. Pri tejto príležitosti sa okrem klientov domova zúčastnilo svätej omše približne 100 veriacich bývajúcich v lokalite Piešť II. V DS S Piešť sa v spoločenskej miestnosti každoročne slávi svätá omša pred vianočnými sviatkami.

Domov sociálnych služieb Detva, stredisko Piešť, r. 2022
Domov sociálnych služieb Detva, stredisko Piešť, r. 2022

Predmetom činnosti Strediska DS S Piešť je poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu, s kapacitou 56 miest. Zariadenie tvoria dve budovy, ktoré sú spojené vestibulom.

Pôvodná budova bývalej malotriednej školy má dve poschodia, na ktorých sú od roku 1985 vytvorené izby klientov a sociálne zariadenia. V pristavanej budove sa na prízemí nachádza kuchyňa, jedáleň pre klientov a zamestnancov, spoločenská miestnosť i kaplnka.

Božie muky

Božie muky sú drobné sakrálne objekty ľudovej architektúry vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s výklenkom pre sošku, alebo obraz. Najčastejšie znázorňovali pašiové výjavy Ježišovho utrpenia. Do výklenkov sa umiestňovali reliéfy, obrazy alebo sošky svätých. Takéto menšie prícestné kaplnky vznikali najmä ako pamätníky šťastných či naopak tragických udalostí v živote rodín alebo aj jednotlivcov. Boli to napríklad morové epidémie, uzdravenia z choroby, prežitie nehody, uctenie zomrelých, uzmierenie sporov a podobne.

Na území detvianskej farnosti sa nachádzajú viaceré Božie muky vo forme menších kaplniek alebo stĺpov. Jedna z najstarších sa nachádza na Sládkovičovej ulici. Malé kaplnky so sochou Sedembolestnej Panny Márie v častiach Piešť I. a Rakytné vznikli po tragických úmrtiach počas Druhej svetovej vojny. V novšom období boli vybudované malé murované kaplnky Panny Márie napríklad v časti Majerovo alebo na Krpeľnom vŕšku.

Použitá literatúra:
  • BARTKOVÁ, Anna. Dejiny farnosti Detva. Diplomová práca, 2008.
  • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Bratislava: Veda, 1995. ISBN 80-224-0234-6.
  • Historia Domus Parochiae Gyetvaensis. História farnosti Detva od roku 1909. Rukopis.
  • Domov sociálnych služieb Detva stredisko DS S Piešť [online]. [cit. 20.03.2021]. Dostupné na internete
  • Úcta k Matke ustavičnej pomoci rastie a kvitne [online]. [cit. 20.03.2021]. Dostupné na internete
  • Zariadenie pre seniorov [online]. [cit. 20.03.2021]. Dostupné na internete