Ikona prednačítania stránky.
Benefičný koncert speváckych zborov Hosanna a Slniečka v Detve, r. 2019
Benefičný koncert speváckych zborov Hosanna a Slniečka v Detve, r. 2019

Spevácka schóla či spevácky zbor je súčasťou liturgického zhromaždenia a členovia sú zástupcami ľudu, preto by v nich mali byť zastúpené všetky stavy. Ich úlohou je vo svätej omši spievať propriá (medzispevy, procesiové spevy, modlitby veriacich, ďakovný chválospev po prijímaní) a ordinárium (nemenné spevy omše - Kyrie, Glória, Krédo, Sanktus, Otče náš, Baránok Boží, zvolanie po premenení, odpovede ľudu na modlitby a výzvy kňaza).

Pokiaľ je to možné, spevácky zbor má spievať za spoločnej účasti ľudu. Pri použití náročnejších skladieb a foriem aj samostatne viachlasne. Spevácky zbor má v prvom rade podporovať aktívnu činnosť účasti ľudu pri speve vo svätej omši.

Členovia zboru Slniečka pri koledovaní Dobrej noviny v Detve
Členovia zboru Slniečka pri koledovaní Dobrej noviny v Detve

Detský spevácky zbor Slniečka

Detský spevácky zbor v Detve, ktorý spieva počas „detských“ svätých omší v nedeľu o 9.00 hod., vznikol v prvej polovici 90. rokov 20. storočia. Ide o zmiešaný detský zbor, do ktorého sú zapojení taktiež rodičia.

Slniečka sa stretávajú na nácvikoch v pastoračnej miestnosti farského úradu - v Kláre, vždy v sobotu o 15.00 hod. a v nedeľu pred svätou omšou o 8.00 hod. Veľmi radi uvítajú aj nových členov.

Facebook zboru.
Členovia speváckeho zboru Hosanna v Detve, r. 2022
Členovia speváckeho zboru Hosanna v Detve, r. 2022

Mládežnícky spevácky zbor Hosanna

Mládežnícky spevácky zbor pri Kostole sv. Františka z Assisi vznikol v jubilejnom roku 2000. Svojím spevom a hrou potešuje srdcia veriacich počas „mládežníckych“ svätých omší v prvý piatok mesiaca a pri iných rôznych slávnostných príležitostiach (napr. 1. sv. prijímanie, birmovka, sobáše a iné).

Od roku 2013 sa zboru Hosanna podarilo usporiadať niekoľko benefičných koncertov, ktoré sa tradične konajú 26. decembra. Koncerty obohacujú aj iní zaujímaví hudobní hostia. Výťažok koncertu býva venovaný ľuďom v núdzi vo farnosti.

Počet členov zboru a kapely sa v rámci školského roka mení, keďže väčšina členov študuje na stredných a vysokých školách po celom Slovensku. Dvere pre každého nového člena sú však vždy otvorené.

Facebook zboru.
Členovia cirkevnej dychovej hudby v Detve, r. 2015
Členovia cirkevnej dychovej hudby v Detve, r. 2015

Cirkevná dychová hudba

Korene dychovej hudby v Detve siahajú do rokov 1918 - 1919. Jej aktívnu činnosť podnietil dekan Ján Štrbáň. Po príchode organistu Martina Valenta do Detvy v roku 1922 sa zásluhou jeho hudobného vzdelania a talentu detvianska dychová hudba rozrástla. Cirkevná dychová hudba okrem hrania na bohoslužbách, procesiách a púťach hráva aj na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Začiatkom 50. rokov minulého storočia začali postupne prichádzať do dychovky noví členovia, ktorých postupne vystriedala ďalšia generácia mladých ľudí pod vedením organistu Františka Valenta. Ten ju viedol od roku 1960 do jeho úmrtia v roku 2016. Keď si Cirkevná dychová hudba v roku 1975 zakúpila nové nástroje, tvorilo ju 22 členov.

Od roku 1990 väčšina členov cirkevnej dychovky hrá súbežne aj v Dychovej hudbe Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Pri slávení storočného pôsobenia Cirkevnej dychovej hudby v Detve mala dychovka v roku 2018 taktiež 22 členov.

Použitá literatúra a prameň:
  • KOPEČEK, Pavel. Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie a pastorace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5906-6.
  • Na oslavu storočnice pozýva Cirkevná dychová hudba v Detve [online]. [cit. 02.03.2021]. Dostupné na internete