Ikona prednačítania stránky.

Novinky

Plagát novény pred slávnosťou Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Plagát novény pred slávnosťou Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Novéna pred slávnosťou Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

Pozývame na novénu pred slávnosťou Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ktorá sa bude konať v kláštornom kostole sestier bosých karmelitánok v Detve od 7. júla 2024.


Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy
Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy

PÚŤ RODÍN - STARÉ HORY

Poďme si vyprosiť dary Ducha Svätého do vzťahov v našich rodinách a zverme naše rodiny a deti pod ochranu Panny Márie. 🙏


Fotka zboru Slniečka z výletu
Fotka zboru Slniečka z výletu

2% z dane pre spevokol Slniečka

Firmy aj jednotlivci môžu každoročne 2% zo svojich daní poukázať na dobré účely. Týmto spôsobom môžete podporiť aj naše Slniečka zo spevokolu.

Naši kňazi

Fotografia: Ľuboš Sabol, farár - dekan

Ľuboš Sabol

farár - dekan

Vo Farnosti Detva pôsobil už aj ako kaplán v rokoch 1988 - 1990. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1987. Pochádza z východoslovenskej obce Petrovany. V roku 1999 získal licenciát katolíckej teológie na Lublinskej univerzite v Poľsku. Od októbra 2002 je farárom a dekanom v Detve.

Fotografia: Pavol Prieboj, výpomocný duchovný

Pavol Prieboj

výpomocný duchovný

Rodák z dolnooravskej obce Chlebnice. Z rúk biskupa Baláža prijal kňazskú vysviacku 21. júna 2003. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, následne bol prvým správcom farnosti Michalová. Pred príchodom do Detvy v apríli 2019 bol ešte farárom v Bzenici a v Mošovciach.

Fotografia: Adam Murko, farský vikár (kaplán)

Adam Murko

farský vikár (kaplán)

Novokňaz Adam pochádza z farnosti Sebedražie pri Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 2023. Detva je jeho prvým kňazským pôsobiskom. Počas posledného roka štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre absolvoval diakonskú prax v Novej Bani.

Spoznaj našu farnosť

Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023

Farské rady

Farská ekonomická rada je poradný orgán farára, ktorého úlohou je pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti. Farská pastoračná rada spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti.
Dozvedieť sa viac
Stigmy sv. Františka
Stigmy sv. Františka

Svätý František z Assisi

Svätý František z Assisi, vlastným menom Giovanni Battista Bernardone je zakladateľom rehole františkánov. Žil na prelome 12. a 13. storočia. Za svätého bol vyhlásený v roku 1228. Jeho sviatok sa slávi 4. októbra.
Dozvedieť sa viac
Členovia Združenia Faustínum na Slovensku v Detve, r. 2015
Členovia Združenia Faustínum na Slovensku v Detve, r. 2015

Združenie Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva vychádza z charizmy sv. Faustíny, jej duchovnosti a apoštolskej činnosti. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.
Dozvedieť sa viac
Krížová púť katolíckych vysokoškolákov do Marianky, Jozef Búda nesie kríž za pomoci Júliusa Porubského, r. 1947
Krížová púť katolíckych vysokoškolákov do Marianky, Jozef Búda nesie kríž...

Jozef Búda

Univerzitný profesor, teológ, prekladateľ Starého zákona, trpiteľ za vieru. Ako kaplán v Detve sa stal prvým správcom novozriadenej farnosti v Hriňovej, o ktorej vznik sa sám pričinil.
Dozvedieť sa viac
Bazilika Božieho hrobu
Bazilika Božieho hrobu

Viera v Boha

Viera v Boha nie je v rozpore s ľudským rozumom. Keď človek počúva posolstvo stvorení a hlas svojho svedomia, môže nadobudnúť istotu o jestvovaní Boha, ktorý je príčinou a cieľom všetkého.
Dozvedieť sa viac
Členovia OCDS v Detve s pátrom Andrejom Valentom pred kňazským seminárom v Badíne
Členovia OCDS v Detve s pátrom Andrejom Valentom pred kňazským...

Spoločenstvá vo farnosti

Farnosť cez svoje spoločenstvá uvádza kresťanský ľud do riadneho liturgického života a zhromažďuje ho na nedeľné slávenie Eucharistie; vyučuje spásonosné Kristovo učenie; praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.
Dozvedieť sa viac

za mier na Ukrajine

Modlime sa za ľudí na Ukrajine a vo všetkých vojnových oblastiach sveta;

nech náš Boh a Pán obráti zatvrdilé srdce a zmiluje sa nad trpiacimi a nech dá svoj pokoj všetkým národom.

zdroj: pexels autor: Mathias Reding licencia: free

39

Článkov

8

Svedectiev

0

Odberateľov

104

Oznamov

Svedectvá