Ikona prednačítania stránky.

Novinky

Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy
Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy

PÚŤ RODÍN - STARÉ HORY

Poďme si vyprosiť dary Ducha Svätého do vzťahov v našich rodinách a zverme naše rodiny a deti pod ochranu Panny Márie. 🙏


Fotka zboru Slniečka z výletu
Fotka zboru Slniečka z výletu

2% z dane pre spevokol Slniečka

Firmy aj jednotlivci môžu každoročne 2% zo svojich daní poukázať na dobré účely. Týmto spôsobom môžete podporiť aj naše Slniečka zo spevokolu.


Loďka na jazere
Loďka na jazere

Spoločenstvo BÁRKA - adopcia seminaristov

Niekoľko veriacich našej farnosti vytvorilo spoločenstvo BÁRKA (loďka),ktoré už od roku 2000 pomáha modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie.

Naši kňazi

Fotografia: Ľuboš Sabol, farár - dekan

Ľuboš Sabol

farár - dekan

Vo Farnosti Detva pôsobil už aj ako kaplán v rokoch 1988 - 1990. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1987. Pochádza z východoslovenskej obce Petrovany. V roku 1999 získal licenciát katolíckej teológie na Lublinskej univerzite v Poľsku. Od októbra 2002 je farárom a dekanom v Detve.

Fotografia: Pavol Prieboj, výpomocný duchovný

Pavol Prieboj

výpomocný duchovný

Rodák z dolnooravskej obce Chlebnice. Z rúk biskupa Baláža prijal kňazskú vysviacku 21. júna 2003. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, následne bol prvým správcom farnosti Michalová. Pred príchodom do Detvy v apríli 2019 bol ešte farárom v Bzenici a v Mošovciach.

Fotografia: Adam Murko, farský vikár (kaplán)

Adam Murko

farský vikár (kaplán)

Novokňaz Adam pochádza z farnosti Sebedražie pri Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 2023. Detva je jeho prvým kňazským pôsobiskom. Počas posledného roka štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre absolvoval diakonskú prax v Novej Bani.

Spoznaj našu farnosť

Maľba dona Bosca s chlapcami
Maľba dona Bosca s chlapcami

Združenie saleziánskych spolupracovníkov (ASC)

Saleziánski spolupracovníci sa zapájajú do apoštolátu saleziánskej rodiny podľa svojich darov a možností. Niektorí viac v skrytosti, iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických či politických.
Dozvedieť sa viac
Karol Anton Medvecký, titulárny opát a farár v Bojniciach, 1. pol. 20. stor.
Karol Anton Medvecký, titulárny opát a farár v Bojniciach, 1....

Karol Anton Medvecký

Titulárny prepošt, múzejník, etnograf, historik, publicista a najznámejší kňaz, ktorý doposiaľ pôsobil v Detve. Signatár Martinskej deklarácie a autor prvej slovenskej monografie Detvy.
Dozvedieť sa viac
milodar
milodar

Päť cirkevných prikázaní

Päť cirkevných prikázaní nám chce svojimi minimálnymi požiadavkami pripomínať, že nemožno byť kresťanom bez morálneho úsilia, bez konkrétnej účasti na sviatostnom živote Cirkvi a bez solidárneho spojenia s ňou.
Dozvedieť sa viac
Požehnanie príbytkov
Požehnanie príbytkov

Požehnania

Cirkev – vo vedomí zodpovednosti sprístupňovať všetkým veriacim všetky prostriedky spásy – ustanovila určité napodobenie sviatostí, obrady, prostredníctvom ktorých človeka posväcuje a sprostredkúva mu Božie dobrodenia.
Dozvedieť sa viac
liturgické predmety
liturgické predmety

Sedem sviatostí Cirkvi

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana.
Dozvedieť sa viac
sviatosť zmierenia
sviatosť zmierenia

Svätá spoveď

Krst nás síce oslobodzuje z moci hriechu a smrti a uvádza nás do nového života Božích detí, ale neoslobodzuje nás od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Preto sa potrebujeme znovu a znovu uzmierovať s Bohom. Túto možnosť nám poskytuje sviatosť zmierenia.
Dozvedieť sa viac

Dobročinné diela Svätého Otca

Ponuka, ktorá môže byť malá, ale má veľkú symbolickú hodnotu:

Vyjadruje pocit spolupatričnosti k Cirkvi a lásku a dôveru k Svätému Otcovi. Je to hmatateľný znak spoločenstva s ním, ako Petrovým nástupcom, a tiež pozornosti voči potrebám tých najviac znevýhodnených, o ktorých sa pápež vždy stará.

zdroj: https://unsplash.com/ autor: Ashwin Vaswani licencia: free

38

Článkov

8

Svedectiev

0

Odberateľov

92

Oznamov

Svedectvá