Ikona prednačítania stránky.

Novinky

Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy
Plagát k púti rodín banskobystrickej diecézy

PÚŤ RODÍN - STARÉ HORY

Poďme si vyprosiť dary Ducha Svätého do vzťahov v našich rodinách a zverme naše rodiny a deti pod ochranu Panny Márie. 🙏


Fotka zboru Slniečka z výletu
Fotka zboru Slniečka z výletu

2% z dane pre spevokol Slniečka

Firmy aj jednotlivci môžu každoročne 2% zo svojich daní poukázať na dobré účely. Týmto spôsobom môžete podporiť aj naše Slniečka zo spevokolu.


Loďka na jazere
Loďka na jazere

Spoločenstvo BÁRKA - adopcia seminaristov

Niekoľko veriacich našej farnosti vytvorilo spoločenstvo BÁRKA (loďka),ktoré už od roku 2000 pomáha modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie.

Naši kňazi

Fotografia: Ľuboš Sabol, farár - dekan

Ľuboš Sabol

farár - dekan

Vo Farnosti Detva pôsobil už aj ako kaplán v rokoch 1988 - 1990. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 1987. Pochádza z východoslovenskej obce Petrovany. V roku 1999 získal licenciát katolíckej teológie na Lublinskej univerzite v Poľsku. Od októbra 2002 je farárom a dekanom v Detve.

Fotografia: Pavol Prieboj, výpomocný duchovný

Pavol Prieboj

výpomocný duchovný

Rodák z dolnooravskej obce Chlebnice. Z rúk biskupa Baláža prijal kňazskú vysviacku 21. júna 2003. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, následne bol prvým správcom farnosti Michalová. Pred príchodom do Detvy v apríli 2019 bol ešte farárom v Bzenici a v Mošovciach.

Fotografia: Adam Murko, farský vikár (kaplán)

Adam Murko

farský vikár (kaplán)

Novokňaz Adam pochádza z farnosti Sebedražie pri Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal 24. júna 2023. Detva je jeho prvým kňazským pôsobiskom. Počas posledného roka štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre absolvoval diakonskú prax v Novej Bani.

Spoznaj našu farnosť

Detvianska kalvária

Pre havarijný stav menšieho Kostola sv. Jozefa, ktorý sa nachádzal na cintoríne v Detve, sa v r. 1910 pristúpilo k jeho rozobratiu a kamene z neho boli základom pre stavbu krížovej cesty a novej kaplnky na vrchu kalvárie.
Dozvedieť sa viac
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola, r. 1998
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola,...

Miništranti

Miništrovaním rozumieme posluhovanie pri Pánovom oltári, slúženie pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí a pri iných liturgických úkonoch a obradoch.
Dozvedieť sa viac
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v Detve, r. 2017
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v...

Kostolník / kostolníčka

Osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi kňaza v spoločenstve veriacich má kostolník. Jeho úloha by sa dala opísať aj ako pomoc pri bohoslužbách a vysluhovaní sviatostí, starostlivosť o kostol a predmety k liturgii.
Dozvedieť sa viac
turisti v kostole
turisti v kostole

Etiketa platí aj v kostole

Etiketa platí aj v kostole a usmerňuje nás k vhodnému prežívaniu bohoslužieb. Účasť na svätej omši je slávnostným a radostným trávením svojho času, tomu má zodpovedať naše oblečenie a aj správanie.
Dozvedieť sa viac
socha sv. Jána Nepomuckého v Detve
socha sv. Jána Nepomuckého v Detve

Prícestné sochy

K obľúbeným a zľudoveným svätcom 18. storočia patrili svätý Ján Nepomucký so svätým Floriánom. V Uhorsku sa ich kult šíril hlavne počas protireformácie a dostal sa aj do Detvy.
Dozvedieť sa viac
Deň zeme, svätá omša na sídlisku pri Sironi, r. 1993
Deň zeme, svätá omša na sídlisku pri Sironi, r. 1993

Pastorácia vo farnosti

Každý kňaz poverený správou farnosti potrebuje svojich spolupracovníkov, ktorí sú poverení jednotlivými úlohami vo farskej rade, pri liturgických sláveniach, pri katechéze vo farnosti, ako aj vyučovaním náboženskej výchovy na školách.
Dozvedieť sa viac

Dobročinné diela Svätého Otca

Ponuka, ktorá môže byť malá, ale má veľkú symbolickú hodnotu:

Vyjadruje pocit spolupatričnosti k Cirkvi a lásku a dôveru k Svätému Otcovi. Je to hmatateľný znak spoločenstva s ním, ako Petrovým nástupcom, a tiež pozornosti voči potrebám tých najviac znevýhodnených, o ktorých sa pápež vždy stará.

zdroj: https://unsplash.com/ autor: Ashwin Vaswani licencia: free

38

Článkov

8

Svedectiev

0

Odberateľov

88

Oznamov

Svedectvá