Ikona prednačítania stránky.
Hrob Jána Štrbáňa, r. 2022
Hrob Jána Štrbáňa, r. 2022
zdroj: Marián Juhaniak autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Mons. Ján Štrbáň

* 23. 6. 1878 Trstená

kňažská vysviacka 1. 7. 1901 Svätý Kríž (Žiar) nad Hronom

1901 - 1902
kaplán Trubín
1902
kaplán Čierny Balog
1903
kaplán Špania Dolina
1903
farský administrátor Špania Dolina
1903
farský administrátor Horný Kamenec
1903 - 1908
kaplán Veľká (Zvolenská) Slatina
1908
farský administrátor Jastrabá
1908
kaplán Bojnice
1908
farský administrátor Horné Opatovce
1909 - 1921
farár Horné Opatovce
1920 - 1921
cirkevný škôldozorca svätokrížského dekanátu
1921 - 1952
farár Detva
1934
pápežský komorník (Mons.)
1937 - 1951
dekan zvolenského dekanátu
1953 - 1958
správca fary Bacúrov
1959
penzionovaný

† 11. 12. 1960 Detva

Pochovaný na strednom cintoríne pri druhom zastavení krížovej cesty.

Náhrobný kameň Jozefa Goliana, r. 2022
Náhrobný kameň Jozefa Goliana, r. 2022
zdroj: súkromný archív Marián Juhaniak autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Jozef Goljan

* 25. 2. 1904 Detva

kňažská vysviacka 28. 1. 1934 Spišská Kapitula

1934 - 1936
kaplán Zubrohlava
1936 - 1937
kaplán Liptovská Lúžna
1937 - 1938
správca fary Lešnica
1938 - 1939
kaplán Bobrovec
1939 - 1941
správca fary Tvarožná

† 15. 4. 1941

Pochovaný na dolnom cintoríne.

Hrob Štefana Pitrofa, r. 2022
Hrob Štefana Pitrofa, r. 2022
zdroj: Marián Juhaniak autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Štefan Pitrof

* 27. 6. 1850 Bratislava

kňažská vysviacka 2. 8. 1874

1874 - 1877
študijný prefekt kňazského seminára v Banskej Bystrici
1875
profesor teológie v kňazskom seminári
1877 - 1888
špirituál kňazského seminára v Banskej Bystrici
1884
asesor (člen cirkevného súdu)
1888 - 1907
farár Detva

† 2. 2. 1907 Detva

Pochovaný na dolnom cintoríne.

Hrob Jozefa Troszta, r. 2022
Hrob Jozefa Troszta, r. 2022
zdroj: Marián Juhaniak autor: Marián Juhaniak licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Jozef Troszt

* 20. 3. 1813 Budín, Maďarsko

kňažská vysviacka 8. 9. 1840

1840 - 1841
prebendant Sídelnej kapituly v Banskej Bystrici
1841 - 1849
kaplán Detva, Veľká (Zvolenská) Slatina, Nemecké (Nitrianske) Pravno, Kremnické Bane, Handlová, Staré Hory, Nová Baňa
1849 - 1864
farár Očová
1857 - 1886
dekan zvolenského dekanátu
1864 - 1888
farár Detva
1888
penzionovaný

† 16. 1. 1890 Detva

Pochovaný na dolnom cintoríne.

Záznam o pochovaní vdp. Csapeka v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Csapeka v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: familysearch.org licencia: free

Ján Nepomuk Csapek

* 26. 9. 1817

kňažská vysviacka 1842

1842 - 1860
prebendant Sídelnej kapituly v Banskej Bystrici, kaplán Nová Baňa, Nemecké (Nitrianske) Pravno, Kunešov, Tužina, Trubín, Veľká (Zvolenská) Slatina
1860 - 1862
farár Veľká (Zvolenská) Slatina
1862 - 1863
farár Detva

† 23. 10. 1863 Detva

Pochovaný 26.10.1863 na cintoríne v Detva - nezachované miesto.

Záznam o pochovaní vdp. Spacsinszkého v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Spacsinszkého v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: Marián Juhaniak licencia: free

Juraj Spacsinszki

* 1742/43

kňažská vysviacka 1767

1767 - 1769
prebendant Kolegiátnej kapituly v Bratislave
1769 - 1790
farár Veľká (Zvolenská) Slatina
1790 - 1793
farár Detva

† 4. 1. 1793 Detva

Pochovaný 07.01.1793 na cintoríne v Detve - nezachované miesto.

Záznam o pochovaní vdp. Mednanszkého v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Mednanszkého v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: familysearch.org licencia: free

Imrich Mednanszky

1758 - 1759
kaplán Zvolenská (Slovenská) Ľupča
1759 - 1774
farár Detva

† 29. 1. 1774 Detva

Pochovaný 03.02.1774 na cintoríne - Kaplnka sv. Jozefa (nezachované).

Záznam o pochovaní vdp. Jonásza v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Jonásza v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: familysearch.org licencia: free

Martin Jonász

* 1710 Slaská

1736 - 1737
farár Litava
1737 - 1749
farár Senohrad
1749 - 1758
farár Detva

† 6. 12. 1758 Detva

Pochovaný 08.12.1758 na cintoríne v Detve - nezachované miesto.

Záznam o pochovaní vdp. Huszára v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Huszára v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: familysearch.org licencia: free

Imrich Huszár

* 1715 Svätý Kríž (Žiar) nad Hronom

1740 - 1748
farár Horná Mičiná
1748
farár Detva

† 19. 12. 1748 Detva

Pochovaný 23.12.1748 na cintoríne v Detve - nezachované miesto.

Záznam o pochovaní vdp. Szentkeresztyho v Detve
Záznam o pochovaní vdp. Szentkeresztyho v Detve
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka autor: familysearch.org licencia: free

Jozef Szentkereszty

1715 - 1718
farár Pusté Úľany
1718 - 1723
farár Hájniky (Sliač) a Sielnica
1723 - 1748
farár Detva

† 11. 4. 1748 Detva

Pochovaný 15.04.1748 na cintoríne v Detve - nezachované miesto.

Použité pramene:
  • Diecézny archív Banská Bystrica, fond Schematizmy.
  • Diecézny archív Banská Bystrica, fond Zosnulí kňazi.
  • Farský archív Detva, fond Matriky zomrelých Farnosti Detva.
  • Matriky zomrelých Farnosti Detva. [online]. Dostupné na internete
  • ZAREVÚCKY, Anton. Katalóg zosnulých kňazov Banskobystrickej diecézy od jej založenia r. 1776 do r. 1986. Strojopis, 1987.