Ikona prednačítania stránky.

Prečo Ježiš prejavoval taký veľký záujem o chorých?

Ježiš prišiel, aby nám zjavil Božiu lásku. Prinášal ju predovšetkým tam, kde sa človek cíti mimoriadne ohrozený: v chorobe. Boh chce, aby sme boli zdraví na tele aj na duchu, aby sme mu verili a aby sme dokázali rozpoznať prichádzajúce Božie kráľovstvo. Niekedy nám až vážna choroba ukáže, čo potrebujeme - či už zdraví alebo chorí - najviac zo všetkého: Boha. Život máme iba v ňom. Preto majú chorí a hriešnici mimoriadny zmysel pre to, čo je v živote podstatné. V Starom zákone človek často prijímal chorobu ako ťažkú skúšku, proti ktorej sa buď mohol búriť, alebo v nej mohol spoznať Boží rukopis. V Novom zákone chorí vyhľadávali Ježišovu blízkosť; snažili sa ho „dotknúť, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19).

Komu je určená sviatosť chorých?

pomazanie chorých
pomazanie chorých

Túto sviatosť môže prijať každý pokrstený, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo situácii ohrozujúcej život. Sviatosť pomazania chorých môžeme prijať v živote viackrát. Preto má zmysel požiadať o túto sviatosť aj v mladom veku, ak má človek napr. podstúpiť ťažkú operáciu. Mnohí kresťania v takejto situácii spájajú sviatosť pomazania chorých so sviatosťou zmierenia, spolu so svätým prijímaním; v každom prípade chcú predstúpiť pred Boha s čistým svedomím.

Ako sa slávi táto sviatosť?

Podstatou obradu pri slávení tejto sviatosti je modlitba kňaza spojená s pomazaním čela a rúk chorého posväteným olejom. Vysluhovateľmi sviatosti chorých sú iba biskupi a kňazi. Ježiš Kristus mocou ich vysvätenia koná prostredníctvom nich.

zdroj: flickr autor: MARCIN MAZUR licencia: CC BY-NC-ND 2.0

Aké účinky má sviatosť chorých?

pomazanie chorých
pomazanie chorých

Sviatosť chorých udeľuje útechu, pokoj a silu a chorého v jeho utrpení spája hlbokým putom s Kristom. U mnohých táto sviatosť vedie k telesnému uzdraveniu. A ak si Boh chce niekoho povolať k sebe, dáva mu v tejto sviatosti silu ku všetkým telesným i duševným zápasom na jeho poslednej ceste. Ak sa chorý nemohol vyspovedať, sviatosť chorých spôsobuje aj odpustenie hriechov.

pomazanie chorých
pomazanie chorých

Mnohí chorí sa obávajú tejto sviatosti a odsúvajú ju na poslednú chvíľu, pretože sa domnievajú, že si jej prijatím podpisujú rozsudok smrti. Opak je však pravdou: sviatosť chorých je istým druhom životnej poistky. Kto ako kresťan sprevádza nejakého chorého, mal by mu pomôcť zbaviť sa zbytočného strachu. Väčšina ťažko chorých alebo tých, ktorí sa ocitnú v ohrození života, intuitívne cíti, že v danom okamihu je pre nich najdôležitejšie bezvýhradne sa primknúť k tomu, ktorý premohol smrť a je sám život - k Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi.

Čo je to viatikum?

Viatikum („pokrm na cestu“) je Eucharistia, ktorú prijíma ten, kto o krátky čas opustí pozemský život a prejde do večného života. Málokedy je sväté prijímanie také životne dôležité ako v okamihu, keď človek dovršuje svoj pozemský život.

Použitá literatúra:
  • Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.

Otázky a odpovede

Čo znamená byť zaopatrený sviatosťami a ako je k tomu možné prísť?

Tí, ktorí sú vopred posilnení sviatostným pomazaním, svätou spoveďou a svätým prijímaním, sú týmito sviatosťami zaopatrení v hodine smrti a ich odchod k svojmu Pánovi a Stvoriteľovi je sviatostne posilnený, v mnohých prípadoch aj uľahčený, pretože zomierajúci nadobúda Boží pokoj, je zmierený s Bohom aj so svojimi príbuznými a môže vo väčšom pokoji opustiť tento svet.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme chorým a umierajúcim kedykoľvek na požiadanie. U tých, ktorí sú v pokročilom veku a majú vážne zdravotné komplikácie, nie je dobré odkladať túto sviatosť len na poslednú chvíľu. Pomazanie chorých je možné prijať jedenkrát v roku alebo aj viackrát, vždy po vážnom zhoršení zdravotného stavu.