Ikona prednačítania stránky.
Sv. Terézie z Lisieux
Sv. Terézie z Lisieux
zdroj: Bosí Karmelitáni
252 slov / 1 minúta čítania

Víkend so sv. Terezkou z Lisieux

Kostol sestier bosých karmelitánok v Detve všetkých srdečne pozýva na „Víkend so sv. Terezkou z Lisieux“.

Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi obľúbených svätých napriek jej krátkemu životu (dožila sa 24 rokov). Narodila sa ako posledná z deviatich detí 2. január 1873. V januári 1889 dostala rehoľné rúcho a meno Terézia od Dieťaťa Ježiša. Môžeme ju tiež poznať aj ako Malú Terezku. Veľmi túžila ísť do misií, ale jej chatrné zdravie to neumožňovalo.  Preto sa s úprimnou oddanosťou a pokorou modlila za kňazov a misie, a obetovala všetko za spásu duší. Vo svojom životopise napísala pamätné slová: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné skutky dovedna.“ Zomrela po niekoľkých mesiacoch choroby na tuberkulózu 30. september 1897.

Už 26 rokov po jej smrti, v roku 1923, bola vyhlásená za blahoslavenú. V roku 1927 ju pápež Pius XI. vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií hoci v nich nikdy nebola a ani nepracovala a Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za Učiteľku cirkvi.

 

Zdroj textu: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A9zia_z_Lisieux

https://www.verbisti.sk/svati_misii/svata-terezia-od-dietata-jezisa/