Ikona prednačítania stránky.
vitrážové okno zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
vitrážové okno zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
zdroj: Unsplash autor: Paul Zoetemeijer
154 slov / 1 minúta čítania

Veľkonočné obdobie

Obdobie päťdesiatich dní od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania do Nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba aj ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja!
Veľká noc je slávnosťou Kristovho víťazstva nad smrťou, preto samotný deň slávnosti je akoby predĺžený do 8 dní (Veľkonočná oktáva),kedy si veriaci majú uvedomiť veľkosť a význam Kristovho vzkriesenia pre svoj život. Veľkonočná oktáva sa začína Nedeľou Zmŕtvychvstania Pána a končí sa 2. veľkonočnou nedeľou, t. j. Nedeľou Božieho milosrdenstva.
Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina caeli, laetare).