Ikona prednačítania stránky.
Logo KBS
Logo KBS
zdroj: TKKBS autor: TKKBS

Upozornenie k prezentáciám ktoré organizuje Nadácia Slovakia Christiana

Vzhľadom na početné otázky kňazov i veriacich vo veci prezentácie knihy, na ktorú mnohí dostali pozvanie, vydáva Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska toto upozornenie.

Dňa 18. augusta 2023 predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober po konzultácii s Mons. Jánom Oroschom zaslal (formou listu aj prostredníctvom mailovej komunikácie) stanovisko Mons. Athanasiovi Schneiderovi, pomocnému biskupovi Astany (Kazachstan).

V liste vyjadril prekvapenie nad spôsobom, akým bol informovaný o prezentácii slovenského prekladu knihy Mons. Schneidera Katolícka omša, pripravovanej za osobnej prítomnosti Mons. Schneidera v Košiciach a v Trnave, avšak bez predchádzajúceho avíza zo strany Mons. Schneidera či organizátorov.

Na základe pozvánky, ktorú mnohí dostali, predseda KBS informoval Mons. Schneidera, že Nadácia Slovakia Christiana sa rozhodla prezentáciu jeho knihy použiť v rámci vlastnej kampane, ktorou vyzýva slovenských kňazov a veriacich k odmietaniu svätého prijímania na ruku a zasiela im odznaky, aby ich nosili na odeve a takýmto spôsobom svoj odmietavý postoj verejne deklarovali.

Mons. Bober v liste zdôraznil, že slovenskí kňazi v súlade s rozhodnutím biskupov a odobrením Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí umožňujú veriacim prijímanie Najsvätejšej sviatosti spôsobom, pre ktorý sa rozhodnú: kto chce, prijíma priamo do úst, kto chce, môže prijímať i na ruku.

Žiaľ, kampaň, ktorú sa uvedeným spôsobom rozhodla viesť Nadácia Slovakia Christiana, smeruje podľa predsedu KBS k rozdeľovaniu slovenských veriacich, môže vniesť do chrámov nepokoj, podnecovať vzdor, ba aj falošný pocit väčšej zbožnosti a nadradenosti jedných voči druhým.

Vzhľadom na tieto okolnosti, hoci s veľkým zármutkom, vyjadril Mons. Bober presvedčenie, že nemôže pokladať prítomnosť Mons. Schneidera na podujatiach organizovaných Nadáciou Slovakia Christiana na Slovensku za užitočnú, ani žiaducu. Súvisiace aktivity Nadácie Slovakia Christiana na území slovenských diecéz totiž predseda KBS vníma ako neprijateľné.

V závere listu vyjadril Mons. Bober nádej, že budúcnosť za iných okolností prinesie príležitosti na formy spolupráce s Mons. Schneiderom, a uistil ho o svojich modlitbách a prianí Božieho požehnania.

Bratislava 19. augusta (TK KBS)

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230819001