Ikona prednačítania stránky.
Stretnutie Márie s Alžbetou
Stretnutie Márie s Alžbetou
478 slov / 2 minúty čítania

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

„Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50)
 
Svetový deň starých rodičov a seniorov sa slávením svojho tretieho ročníka stáva pevnou súčasťou života našich cirkevných spoločenstiev a obohatil sa o nové významy.
V tomto ročníku sa bude špeciálne venovať pozornosť dialógu generácií. Pozornosť voči starým rodičom a seniorom totiž nie je len otázkou vďačnosti a náklonnosti, ale nevyhnutnosťou pre budovanie ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti. Svätý Otec nás vyzýva, aby sme uznali ich význam pri odovzdávaní viery a nádeje novým generáciám, a to nielen príležitostne, ale trvalým spôsobom. To znamená, že nejde o to, aby sme raz za rok oslávili našich drahých seniorov, ale aby sa cítili neoddeliteľnou súčasťou našej kresťanskej rodiny a našich spoločných dejín.
 
Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov je možné získať úplné odpustky:
  • Starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa.
  • Vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu.
  • Odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka
🙏MODLITBA NA 3. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV
(Preblahoslavená) Panna Mária,
Matka viery a nádeje,
ty si vzor pre toto ľudstvo pokrivené ľahostajnosťou.
Urob ma ochotným prijať Božiu vôľu,
ako si bola ty,
velebiť a chváliť jeho milosrdenstvo.
Mária, Matka odvahy,
ty, ktorá poznáš moje srdce,
nedopusť, aby som stratil odvahu.
S dôverou odovzdávam svoj život do tvojich rúk.
Uzdrav moje rany,
tvoja neha nech ma sprevádza na ceste.
Tvoja prítomnosť, Matka lásky,
nech nás prevedie k radosti z toho,
že uvidíme naše rodiny zjednotené.
Pomôž mi odovzdávať Božiu nehu a lásku
vnukom a mladým ľuďom,
aby sme sa nielen modlili za nich
ale aj spolu s nimi.
Mária, vyprosuj mi dar Ducha Svätého:
posilňuj ma v slabosti;
vdýchni do môjho srdca útechu,
aby som dokázal mladým zanechať stopy viery,
svedectvo o kráse života,
poznanie, že život má svoje hranice
a že za ním čaká Otcovo objatie
Amen.
 
Bližšie info: https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov