Ikona prednačítania stránky.
Loďka na jazere
Loďka na jazere
zdroj: unsplash.com autor: Jeremiah Ross

Spoločenstvo BÁRKA - adopcia seminaristov

Spoločenstvo BÁRKA - adopcia seminaristov
Niekoľko veriacich našej farnosti vytvorilo spoločenstvo BÁRKA (loďka),ktoré už od roku 2000 pomáha modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie. Na začiatku nás bolo desať, postupne pribudli ďalší. Momentálne je 23 stálych podporovateľov. Do pomoci sú zapojené aj dve spoločenstvá, Spoločenstvo matiek a OFS- Tretí františkánsky rád.
Od vzniku spoločenstva sme pomohli dopraviť loďku do kňazského života siedmim bohoslovcom a to nielen z našej diecézy. Podporovali sme aj troch kňazov, ktorí študovali v Ríme.
V súčasnosti sme si adoptovali prostredníctvom Pápežských misijných diel dvoch bohoslovcov z Afriky, z krajiny TOGO, mesta Lomé, z kňazského seminára sv. Jána Pavla II , ktorý bol založený v roku 1982.V súčasnosti je v seminári 186 bohoslovcov, z toho 36 prvákov.
Fotografie a stručný príbeh ich povolania nájdete v prílohe.
Ak máte ochotu aj vy pomáhať modlitbami a finančne týmto bohoslovcom, kontaktujte nás.
Finančný príspevok jednotlivca je 5,- € mesačne.
Prihláste sa u niektorého z kňazov našej farnosti, u kostolníčok alebo u Márie Budáčovej
č.t. 0908 507 487.
Mária Budáčová, spoločenstvo BÁRKA