Ikona prednačítania stránky.
Božie telo v Detve 2017
Božie telo v Detve 2017
zdroj: Farský archív Detva autor: Zuzana Juhaniaková
197 slov / 1 minúta čítania

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Slávenie sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Pán Ježiš.

V dnešný deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa.

V našej farnosti bude v nedeľu 19. júna 2022 po svätej omši o 9.00 hod. na námestí slávnostná procesia k oslave Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Prosíme o pomoc pri príprave oltárikov a všetkých pozývame, aby sa podľa možnosti slávnosti zúčastnili v krojoch. Z tohto dôvodu svätá omša o 10.30 hod. túto nedeľu nebude.

Procesia sa uskutoční v prípade priaznivého počasia. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.