Ikona prednačítania stránky.
Slávnosť Božieho tela 2022
Slávnosť Božieho tela 2022
zdroj: Farský archív Detva autor: Anna Pinková
133 slov / 1 minúta čítania

Slávnosť Kristovho tela a krvi

Medzi eucharistickými procesiami má osobitný význam a dôležitosť v pastoračnom živote farnosti alebo mesta procesia, ktorá sa koná každý rok na slávnosť Kristovho tela a krvi. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a eucharistická procesia mestom sa bude v prípade priaznivého počasia konať v nedeľu 11. júna 2023 po svätej omši o 9.00 hod.

Farníkov prosíme o pomoc pri príprave oltárikov a všetkých pozývame, aby sa podľa možnosti slávnosti zúčastnili v krojoch. Z tohto dôvodu svätá omša o 10.30 hod. túto nedeľu nebude. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.