Ikona prednačítania stránky.
Socha sv. Františka Xaverského v kostole mesta Superior, Wisconsin
Socha sv. Františka Xaverského v kostole mesta Superior, Wisconsin
zdroj: wikimedia.org autor: Billertl
152 slov / 1 minúta čítania

Rok sv. Františka Xaverského

Pri príležitosti významného jubilea 400 rokov od svätorečenia Františka Xaverského, 12. marca 1622 pápežom Gregorom XV., s túžbou upriamiť náš duchovný zrak na život tohto veľkého kňaza, misionára a patróna našej Banskobystrickej diecézy, otec biskup Mons. Marián Chovanec vyhlásil na území diecézy Rok sv. Františka Xaverského v období od 12. marca 2022 do 12. marca 2023.
Všetky farnosti, spoločenstvá, kňazi, zasvätení, otcovia a matky, mladí i starí, trpiaci i všetok Boží ľud našej diecézy sú pozvaní k tomu, aby sa vlastnými iniciatívami zapojili do aktívneho prežívania Roka sv. Františka Xaverského. Tento čas je pre nás príležitosťou zdokonaliť sa v poznaní jeho svätého života, nasledovať jeho čnosti a lepšie priblížiť evanjeliové posolstvo dnešnému svetu.