Ikona prednačítania stránky.
nová úroda ?
nová úroda ?
zdroj: Unsplash autor: Roman Synkevych
254 slov / 1 minúta čítania

Prosebné dni o úrodu

Nasledujúce tri dni (pondelok 23.5., utorok 24.5., streda 25.5.) sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby o úrodu. Záväzný je iba jeden deň.
Dennou súčasťou našich modlitieb by mali byť aj prosby o dážď a dobrú úrodu, pretože sami si jednoducho nevystačíme a následkom veľkého sucha môže byť aj bieda v „sýpkach“, ďalšie zdražovanie potravín, chudoba.

Modlitba

Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v povetrí, aj krkavcov pri potoku, odievaš ľalie na poli a dávaš rásť rastlinám. Dávaš dážď i slnko v pravý čas. Prijmi pod svoju milostivú ochranu naše siatiny, polia, lúky, vinice i záhrady, ktoré nám sľubujú hojné požehnania.


Odvráť každú skazu od našich polí, daj nám dážď i slnko v pravý čas. Ochraňuj naše polia, lúky, vinice od škodlivej búrky a krupobitia a dožič, aby sme požehanie, ktoré nám už teraz preukazuješ, neporušené pozvážali do svojich stodôl.

Prosíme Ťa, Pane, vylej svoje požehnanie na svoj ľud, aby naša zem z Tvojej dobrotivosti vydala svoje plodiny a my aby sme ich požívali na chválu a úctu Tvojho svätého mena. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.