Ikona prednačítania stránky.
dievčatko listuje v knihe
dievčatko listuje v knihe
zdroj: Unsplash autor: Jonathan Borba
175 slov / 1 minúta čítania

Prihlasovanie detí na náboženskú výchovu

Rodičia – ako prví zodpovední za výchovu svojich detí – majú základné a neodňateľné právo vybrať pre deti takú školu‚ ktorá zodpovedá ich vlastnému náboženskému presvedčeniu. Rodičia majú zároveň povinnosť voliť také školy, ktoré im budú čo najlepšie pomáhať v ich úlohe kresťanských vychovávateľov.
S touto základnou povinnosťou súvisí aj prihlasovanie žiakov a študentov na vyučovanie náboženstva (náboženskej výchovy) v škole. Verejná moc je povinná zaručiť rodičom toto právo a zaistiť konkrétne podmienky na jeho uplatňovanie.
Pripomíname rodičom, že majú možnosť, aby ich deti mali náboženstvo v škole a majú tiež povinnosť prihlásiť ich. Deti treba prihlásiť včas – ešte pred začiatkom školského roka.
Pandemická doba ukázala, aké neblahé následky má absencia prezenčného školského vyučovania. Pre výchovy, akou je aj náboženstvo, to platí dvojnásobne.