Ikona prednačítania stránky.
Mozaika Karmelskej Panny Márie v Detve
Mozaika Karmelskej Panny Márie v Detve
zdroj: Archív bosých karmelitánok v Detve autor: Pavel Cerovský
136 slov / 1 minúta čítania

Novéna Karmelskej Panny Márie

Pred slávnosťou Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) bude v kláštore bosých karmelitánok v Detve novéna spojená s adoráciou Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Novéna začne v piatok 7. júla 2023 a bude ju viesť páter Andrej Valent OCD, detviansky rodák.

Počas novény budú bývať v kláštore večerné sväté omše o 18.00 hod. a vo farskom Kostole sv. Františka Assiského budú počas týždňa ranné sväté omše. Na slávnosť Panny Márie Karmelskej 16. júla 2023 bude slávnostná svätá omša s pátrom Valentom o 18.00 hod. a v ten deň bude možné získať v kláštornom kostole plnomocné odpustky. Počas novény bude možné prijať taktiež karmelitánsky škapuliar.