Ikona prednačítania stránky.
socha Panny Márie Fatimskej
socha Panny Márie Fatimskej
zdroj: zdroj autor: autor
179 slov / 1 minúta čítania

Mariánsky mesiac máj

Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone roku 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., Gregor XVI. a bl. Pius IX., obdarúvali májové pobožnosti odpustkami.
Počas mesiaca máj, ktorý vo veľkej časti pripadá na obdobie päťdesiatich veľkonočných dní, sa májové pobožnosti majú niesť vo svetle účasti Panny Márie na veľkonočnom tajomstve a na turíčnej udalosti, ktorá otvára cestu Cirkvi. Cestu, ktorú ona, keď sa stala účastnou novosti Vzkrieseného, prekonáva pod vedením Ducha Svätého.
Počas tohto mesiaca sa vo farskom Kostole sv. Františka z Assisi modlievame o 16.50 hod. pred večernou svätou omšou posvätný ruženec a litánie k Panne Márii. Pozývame Vás k spoločnej, ale aj súkromnej modlitbe.