Ikona prednačítania stránky.
Srdce na kríži (ilustračný)
Srdce na kríži (ilustračný)
zdroj: pixabay.com autor: congerdesign
179 slov / 1 minúta čítania

Letné kántrové dni

Tento týždeň v stredu 1.6., piatok 3.6. a sobotu 4.6. sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.
Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Modlitba za jednotu kresťanov
Pane, zdokonaľuj vo svojej láske všetkých biskupov a kňazov a svojim veriacim pomáhaj zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Zjednosť všetkých kresťanov, aby svet uveril, že ty si Kristus, Boží Syn a posilňuj všetkých trpiacich, aby svoje utrpenie obetovali za jednotu Cirkvi. Amen.

Modlitba za duchovné povolania
Pane Ježišu, pošli svojej Cirkvi statočných služobníkov oltára a verných hlásateľov tvojho slova. Vlož do sŕdc kresťanských matiek a otcov túžbu vychovať kňaza pre tvoju Cirkev.
Pane Ježišu, Dobrý pastier, prosíme ťa za tých, ktorí počuli tvoj hlas a nasledujú ťa. Pomáhaj im, aby sa vedomosťami a čnostným životom dobre pripravili na zasvätený žiovt. Amen.