Ikona prednačítania stránky.
Muži a ženy na priechode pre chodcov
Muži a ženy na priechode pre chodcov
zdroj: unsplash.com autor: Ryoji Iwata

IV. ODBORNÝ SEMINÁR - Identita muža a ženy

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA pozýva na štvrtý odborný seminár s názvom "Identita muža a ženy". Hosťom tohto seminára bude Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, pedagogička a koordinátorka pre ľudské práva.

Na školách medzi mladými je táto téma často „pretriasaná“. Niekedy sa zdá byť jednoduchá, ale v horizontálnom a vertikálnom aspekte to až také jednoduché nie je. O čo vlastne ide? Čo všetko ovplyvňuje túto identitu? Ako o tom rozprávať s mladými? Máme sa o čo oprieť? Aj na tieto otázky sa bude snažiť lektorka odpovedať.

Seminár sa uskutoční 13.1.2024 v Diecéznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej 21 v Banskej Bystrici o 13:30 hod.

V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť na e-mailovej adrese projektpp@centrumfemina.sk do 11.1.2024.