Ikona prednačítania stránky.
Deti z Dobrej noviny
Deti z Dobrej noviny
zdroj: Dobrá novina - Detva

Dobrá novina

Mohli by sme povedať, že remeslom koledníkov je prinášať vianočnú radosť. Koledovaním sa deti akoby trénujú v rozdávaní radosti. Spolu s koledníkmi do vašich rodín vstupuje vianočné požehnanie a cez dary tejto zbierky môžu pocítiť africké rodiny úprimnú starostlivosť blížnych, hoci sú vzdialení tisíce kilometrov.

Tieto Vianoce sme koledovali pre Južný Sudán. Táto najmladšia krajina sveta dnes patrí medzi tie najchudobnejšie.

Hoci to bolo trošku náročné, no s radosťou v srdiečkach naše deti spievali z plného hrdla, trénovali sa v rozdávaní radosti a ohlasovali zvesť o narodení Ježiška !

Ďakujeme všetkým deťom za vytrvalosť a všetkým rodinkám za prijatie!