Ikona prednačítania stránky.
X. svetové stretnutie rodín - BB - Staré Hory - plagát
X. svetové stretnutie rodín - BB - Staré Hory - plagát
zdroj: diecézny archív Banská Bystrica
117 slov / 1 minúta čítania

Diecézne stretnutie rodín

Rok rodiny Amoris laetitia bude v našej Banskobystrickej diecéze zavŕšený na fatimskú sobotu 2. júla 2022 Diecéznym stretnutím rodín na pútnickom mieste Staré Hory.

Program začne o 9.00 hod. akadémiou, o 9.45 hod. bude nasledovať modlitba posvätného ruženca „rodín za rodiny“ a vyvrcholí slávením svätej omše o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechizáciu.

Úmysel stretnutia a svätej omše: Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre manželstvá a rodiny našej diecézy, a všetkých prítomných.

Téma stretnutia: Rodina, zastav sa na vlastnej ceste svätosti.