Ikona prednačítania stránky.
Ruženec
Ruženec
zdroj: pixabay autor: Dolina Modlitwy

Deň modlitieb a pôstu za pokoj vo Svätej zemi

17. október je dňom modlitieb a pôstu za mier vo Svätej zemi

Svätý Otec František povedal, že s veľkou bolesťou sleduje dianie v Izraeli a Palestíne preto vyzval všetkých veriacich, aby sa pripojili k Cirkvi vo Svätej zemi a zasvätili modlitbe a pôstu za mier utorok 17. októbra.

Žiadal, aby sa dodržiavali humanitárne práva, najmä v Gaze, kde je naliehavo potrebné zaručiť humanitárne koridory, preto povedal:

„Už bolo zabitých veľmi veľa ľudí. Žiadam, aby sa neprelievala ďalšia nevinná krv ani vo Svätej zemi, ani na Ukrajine, ani nikde inde. Už toho bolo dosť. Vojna je vždy prehrou!“

„Modlitba je tichou a svätou silou, ktorá odoláva diabolskej sile nenávisti, terorizmu, vojny“,zdôraznil pápež.

Viac info ...

 

O modlitbu prosí aj Pierbattista Card. Pizzaballa - Jeruzalemský latinský patriarcha vo svojom liste, ktorý uvádzame v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry,

nech nám Pán skutočne udelí svoj pokoj!

Bolesť a zdesenie z toho, čo sa deje, sú veľké. Opäť sa nachádzame uprostred politickej a vojenskej krízy. Zrazu sme boli vrhnutí do mora bezprecedentného násilia. Nenávisť, ktorú, žiaľ, zažívame už príliš dlho, sa bude stupňovať a výsledná špirála násilia spôsobí ešte väčšiu deštrukciu. Zdá sa, že všetko hovorí o smrti.
V tejto chvíli bolesti a zdesenia však nechceme zostať bezmocní. A nemôžeme dovoliť, aby smrť a jej osteň (1 Kor 15, 55) boli jediným slovom, ktoré počujeme.
Preto cítime potrebu modliť sa, obrátiť svoje srdce k Bohu Otcovi. Len tak môžeme načerpať silu a pokoj prežiť tento čas, obracať sa k nemu v modlitbe, v príhovore, orodovaní a tiež vo výkrikoch.
V mene všetkých ordinárov Svätej zeme pozývam všetky farnosti a rehoľné spoločenstvá na deň pôstu a modlitby za pokoj a zmierenie.
Prosíme všetkých, aby v utorok 17. októbra slávili deň pôstu, zdržanlivosti a modlitby. Je potrebné zorganizovať spoločné modlitby s eucharistickou adoráciou a ružencom k Presvätej Bohorodičke a Matke Božej. Pravdepodobne okolnosti v mnohých častiach našich diecéz nedovolia veľké zhromaždenia. Napriek tomu vo farnostiach, rehoľných spoločenstvách, rodinách bude možné zorganizovať jednoduché a triezve časy spoločnej modlitby.
Takto sa napriek všetkému všetci stretneme a zhromaždíme v spoločnej modlitbe, aby sme Bohu Otcovi predložili našu túžbu po pokoji, spravodlivosti a zmierení.

S uistením, že na vás budeme pamätať v modlitbe

+ Pierbattista Card. Pizzaballa
Jeruzalemský latinský patriarcha
Predseda AOCTS