Ikona prednačítania stránky.
Plagát
Plagát
zdroj: Červená streda

Červená streda

Kresťania na celom svete trpia pre svoju vieru a sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. V skutočnosti až každý 7. kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo. Kresťania zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole. Bohužiaľ, až 11 kresťanov zomrie každý deň kvôli svojej viere a toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie ak prebieha násilná občianska vojna či cielené plienenie, kedy ich zomierajú desaťtisíce. 

Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov na celom svete. Na ČERVENÚ STREDU, 22. novembra, sa chrámy a monumenty rozžiaria načerveno a celý svet sa spojí v modlitbe za trpiacich kresťanov. 

Modlitba za trpiacich kresťanov

Nebeský Otec, prinášame dnes pred tvoju tvár tých, ktorí ťa nemôžu slobodne vyznávať a trpia z lásky pre Tvoje Meno.
Prosíme ťa za našich bratov a sestry v Sýrii, ktorých vlasť je zmietaná vojnou a chudobou a oni sú nútení zanechať svoje domovy.
Modlíme sa za veriacich v Nigérii, kde sú kresťanské dediny vyhladzované a ženy zotročované extrémistickými militantmi.
Vypočuj volanie svojich detí v Mozambiku. S prázdnymi rukami utekajú z provincie Cabo Delgado, kde im hrozia únosy a smrť a ich kostoly a domy sú demolované.
Zhliadni na Libanon, ktorý čelí obrovským krízam a napriek tomu sa snaží poskytovať útočisko utečencom z iných krajín. Daj im každodenný chlieb.
Navštív svoj ľud v Iraku, ktorý sa pomaly vracia späť na Ninivské pláne. Pomôž im znova vybudovať domovy, ktoré stratili v ohni nenávisti.
Prosíme ťa za tvoje deti v Pakistane. Aby už nemuseli trpieť hrozby únosov, trestov smrti a sexuálneho zotročovania preto, že milujú svojho Spasiteľa.
Daj útechu všetkým na celom svete, ktorí trpia núdzou alebo sú rozličnými spôsobmi utláčaní pre svoje vierovyznanie. Pokorne ťa prosíme o bezpečnosť, spravodlivosť a slobodu pre všetky tvoje deti.

Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo
ťa hľadajú. (Ž 9, 10-11)
Otče náš ...
Sláva ...

Viac info ....